Våra värderingar

agder_lgo-a

Våra värderingar hjälper oss att göra rätt val i en ombytlig vardag. I Agderkoncernen utgör våra värderingar grunden för vår verksamhet. Vi vill att dessa värderingar ska återspeglas i vårt beteende och attityder.

Respekt

 • Vi är vänliga och välkomnande med respekt för varandra.
 • Vi bryr oss om och tar hand om kollegor och företaget.

Samarbete

 • Vi kommer att hjälpa till att göra andra, såväl som oss själva, bättre.
 • Vi litar på varandra och fokuserar på gemensamma mål.

Säkerhet

 • Vi skapar trygghet genom att arbeta med våra medarbetare, leverantörer och kunder.

Ansvarsfull

 • Vi tar ansvar för våra egna handlingar, vi är strukturerade, håller ordning och städar upp efter oss.
 • Vårt fokus på att skapa värde gör oss till ett bra team tillsammans.
 • Vi kommer att vara lojala mot företaget och de beslut som fattas.

Engagemang

 • Vi är öppna och positiva.
 • Vi är inspirerande och kreativa.
 • Vi är positiva till nya lösningar.

Kvalitet

 • Kvalitet ska prägla alla våra rutiner och processer, så att kunder, leverantörer och medarbetare upplever förutsägbarhet kring våra aktiviteter och leveranser.

 

Tillsammans kommer allt detta att ge våra medarbetare, kunder och leverantörer en stolthet över att vara associerade med Agder Gruppen.