Stockholm

Telefon: +46 (0) 8 20 11 70

Adress: Symmetrivägen 29 B, 196 37 Kungsängen

Öppetider:

Måndag – fredag kl. 07 – 16

Agder Gruppen etablerad i Stockholm

Agder Gruppen har sedan 2018 hyrt ut maskiner för tunnelprojekt i Stockholm. Efter den goda responsen har Agder Gruppen etablerat en separat Sverige-filial i Stockholm.

Filialen har för närvarande sju anställda, alla rekryterade under 2022.

– Det är många stora anläggningsprojekt på gång i Stockholm och det kommer att finnas ett stort behov av både tunnel- och andra anläggningsmaskiner under de kommande åren, säger avdelningschefen Peter Nilsson.

Han nämner särskilt ett antal tunnelbaneprojekt och flera större vägtunnlar i Stockholms stad. Det pågår även stora projekt i Göteborg, inte minst Västlänken där Agder Gruppen har hyrt ut både maskiner och personal. Västlänken är en åtta kilometer lång järnvägsförbindelse under staden, varav sex kilometer kommer att gå i tunnlar.

Bland de sju nyanställda finns tre mekaniker. Orderböckerna är fulla och mycket tyder på att filialen kommer att behöva fortsätta rekrytera framöver.

VD för Agder Gruppen-koncernen, Svein Arne Uppstad, har stora planer för både Stockholm och övriga Sverige.

– Vi ska börja med att bygga upp ett komplett anläggningshus i Stockholm. Vi planerar också att etablera flera liknande avdelningar runt om i Sverige så att vi kan fungera som totalleverantör för våra kunder även i andra regioner, på samma sätt som vi gör i Norge, säger Svein Arne Upstad. För närvarande har Agder Gruppen nio filialer i Norge.

En stad på 14 öar

Stockholms stad är byggd på 14 öar. Det är därför självklart att det behövs en utbyggd infrastruktur för den miljon människor som bor i den svenska huvudstaden.

Agder Gruppens etablering i Sverige har resulterat i en stor anläggningscentral i kranskommunen Kungsängen, tre kilometer nordväst om Stockholms centrum. Byggnaden har två våningar, en större butiksavdelning precis vid entrén, verkstad, tvätthall, slangservice och kontorslokaler.

Hur kan en norsk aktör som Agder Gruppen slå sig in och hävda sig på den svenska ostkusten?

– Det finns väldigt många stora aktörer i branschen. Jag känner dock inte till en enda konkurrent som kan fungera som totalleverantör på samma sätt som Agder Gruppen. Där har vi helt klart ett stort försprång, säger Peter Nilsson. Oavsett vilket så tar det tid att etablera sig och bli känd på marknaden.

 

Hyresmarknad med stabil tillväxt

Uthyrning av anläggningsmaskiner är en snabbväxande marknad i Sverige, precis som i Norge. Peter Nilsson berättar de hårda arbetsförhållandena sliter extremt hårt på maskiner som används i tunnlar.

– Vår erfarenhet är att hyrmaskiner har mycket längre livslängd än maskiner som ägs av entreprenörerna själva. Det beror på att det ligger i båda parternas intresse att maskinerna tas om hand på bästa sätt.

De flesta entreprenörer i Sverige börjar också känna av de allt striktare myndighetskraven i branschen. Det gäller såväl utsläppskrav som krav på regelbundna kontroller.

– Detta kommer också att vara en ekonomisk aspekt, vilket i många fall gör det mer attraktivt att hyra maskiner snarare än att äga dem. Att hela tiden behöva se till att allt är i ordning och hantera regelbundna kontroller och underhåll gör att många nog hellre vill använda sina resurser till annat, och i stället väljer att hyra maskiner.